ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


Τα αέρια αίματος χρησιμεύουν:

  • για την αναγνώριση διαταραχών της λειτουργίας των πνευμόνων
  • για την παρακολούθηση ασθενών με Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί αν σε ένα άτομο δεν λειτουργεί η τελική μονάδα του πνεύμονα, η κυψελοτριχοειδική μεμβράνη, που αναγνωρίζεται ως Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση κατ' οίκον οξυγονοθεραπείας.

Το ιατρείο διαθέτει το τελευταίο μοντέλο αναλυτή αερίων αίματος. Με τη συσκευή αυτή και με τη λήψη αρτηριακού αίματος καταγράφεται η μερική πίεση των αερίων αίματος, του οξυγόνου -Po2-, του διοξειδίου του άνθρακα -PCo2- και η οξεοβασική ισορροπία του αίματος -PH-.