ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ


Το παιδικό βρογχικό άσθμα στις ημέρες μας εμφανίζει μεγάλη νοσηρότητα που αγγίζει το 20%. Επηρεάζει την καθημερινότητα  και την ποιότητα ζωής των παιδιών και της οικογένειας τους.

Είναι μία νόσος που μπορεί εύκολά να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί, με την  καθοδήγηση του πνεμονολόγου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βρογχικό άσθμα.