Στο χώρο του ιατρείου τηρούνται όλα τα Μέτρα Υγιεινής κι Ασφάλειας σχετικά με το Covid-19:

1.Χρήση μάσκας από τον ιατρό, την γραμματεία και των ασθενών που επισκέπτονται το ιατρείο.

  1. 2. Θερμομέτρηση του προσωπικού καθημερινά και των ασθενών πριν την είσοδό τους στο ιατρείο.

3.Αντισηψία χεριών, συνεχώς,

4.Εφαρμογή της απόστασης ασφαλείας των -2- μέτρων,

5.Απολύμανση των επιφανειών , μετά από κάθε επίσκεψη.

  1. Αερισμός όλων των χώρων του ιατρείου, συνεχώς

7.Μέχρι 2 άτομα στο χώρο αναμονής

8.. Άτομα με συμπτώματα ίωσης, δεν εξετάζονται στο χώρο του ιατρείου. Υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή.

9.Συνοδός ασθενή  επιτρέπεται μόνο σε ηλικιωμένους , σε παιδιά και σε άτομα με δυσκολία επικοινωνίας.