Ωτοβελονισμός Διακοπή Καπνίσματος

Ο ωτοβελονισμός αποτελεί μέρος του βελονισμού, αυτόνομα  αλλά και σε συνδυασμό με σωματοβελονισμό και ηλεκτροβελονισμό.

Το αυτί  στο βελονισμό αποτελεί ένα μικροσύστημα  και αντιπροσωπεύει  ένα ανεστραμμένο έμβρυο. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ με τον βελονισμό, αποτελεί την βάση  της θεραπευτικής προσέγγισης με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.